Importancia educativa do adestrador/a

O adestrador/a é unha das persoas que máis influirá na formación dos mozos e mozas, non só no que se refire ao ámbito deportivo, senón tamén no persoal. O adestrador/a debe ser, en adestramentos e competicións, a persoa que orienta, dirixe, motiva, asesora e axuda a resolver conflitos intrapersoais e interpersoais. A influencia educativa que […]